தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : தொல்லியல் ஆய்வு
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 19
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
தொல்லியல் ஆய்வு வகைப் புத்தகங்கள் :
1 2
தமிழக இஸ்லாமிய வரலாற்று ஆவணங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : KKSK அறக்கட்டளை
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
கொங்கு வேளாளர் செப்பேடு, பட்டயங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 360
ISBN :
கொங்கு வேளாளர் கல்வெட்டும் காணிப்பாடல்களும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 264
ISBN :
ஈரோடு மாவட்டக் கல்வெட்டுக்கள் (தொகுதி - 1)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறை
விலை : 130
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 258
ISBN :
கோநகர் கொற்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 160
ISBN :
ஆதித்தநல்லூரும் பொருநைவெளி நாகரிகமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராகவன், அ சாத்தன்குளம்
பதிப்பகம் : அமிழ்தம் பதிப்பகம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
கொங்கு நாடும் சமணமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : கொங்கு ஆய்வு மையம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 358
ISBN :
அசோகரின் கல்வெட்டுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இரகுநாதன், தி.கி
பதிப்பகம் : சாளரம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 80
ISBN :
தொண்டைமான் செப்பேடுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : இராசு, செ
பதிப்பகம் : தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 70
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 232
ISBN :
பண்டைத் தமிழக வரைவுகளும் குறியீடுகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் : பவுன்துரை, இராசு
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : தொல்லியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 280
ISBN :
1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan