தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


புத்தக வகை : வேளாண்மை
         
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 7
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : பதிப்பகம் :
         
வேளாண்மை வகைப் புத்தகங்கள் :
1
வேளாண் இறையாண்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 2011
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : பாமயன்
பதிப்பகம் : தமிழினி
விலை : 110.00
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு
ஆசிரியர் : சண்முகசுந்தரம், ச
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 75.00
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
தமிழரும் தாவரமும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணமூர்த்தி, கு.வி
பதிப்பகம் : பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 406
ISBN :
கரன்சி கொட்டும் காட்டாமணக்கு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : பன்னீர்செல்வம், எ ஆற்காடு
பதிப்பகம் : கௌதம் பதிப்பகம்
விலை : 45
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 110
ISBN :
தமிழ்நாட்டுத் தாவரங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் : சண்முகசுந்தரம், ச
பதிப்பகம் : மெய்யப்பன் தமிழாய்வகம்
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 256
ISBN :
வேளாண்மை வளம்
பதிப்பு ஆண்டு : 1990
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1990)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம்
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 122
ISBN :
இந்திய வேளாண்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்)
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 756
ISBN :
1

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan