வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் தே வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 21
தேகம் தேடல் தேர்வு தேவி
தேகவியோகம் தேய்பிறை தேவபக்தி தேவுணா
தேகாப்பியாசம் தேயு தேவன் தேள்
தேங்காய் தேர் தேவஸ்தானம் தேற்றம்
தேசசு தேர்ந்தவர் தேவாதீனம் தேன்
தேசம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333