வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 142
பக்கம் படைத்தல் பயிர் செய்கை பல
பக்குவம் படைத்தலைவன் பயிர்த்தொழில் பலகணி
பக்தி படைப்பு பயிற்சி பலம்
பகடி பண் பர்த்தா பலரறிசொல்
பகல் வழியளவு பண்டமாற்று பர்வதம் பலவகை
பகலவன் பண்டிகை பரதேசம் பலவந்தம்
பகலோன் பண்டிதன் பரப்புதல் பலன்
பகவன் பண்டைமுறை பரபரப்பு பலஹீனம்
பகவான் பணி பரம்பரை பலாத்காரம்
பகிரங்கம் பணிவிடை பரமகதி பலி
பகிஷ்காரம் பணிவுள்ளவன் பரவசம் பலித்தல்
பகுத்தறிவு பத்தர் பராக்கிரமசாலி பவனம்
பகுதி பத்தி பரஸ்பரம் பழக்கம்
பகை பத்தியம் பரிகாசம் பழங்கதை
பகைமை பத்திரம் பரிகாரம் பழம்
பகைவன் பத்திரிகை பரிசம் பழமலை
பங்கம் பத்துப் பிறப்பு பரிசு பழமை
பங்கஜம் பத்மாசநி பரிசுத்தம் பழி
பங்கு பதட்டம் பரிதாபம் பழிச்சொல்
பச்சாத்தாபம் பதம் பரிதி பழிப்பு
பசார் பதறுதல் பரிமாணம் பழுது
பசியின்மை பதார்த்தம் பரிமிதம் பழுது பார்த்தல்
பசு பதி பரிவு பழைமை
பஞ்சபாதகன் பதிவிரதை பரீட்சை பழைய வரலாறு
பஞ்சாட்சரம் பதுமாவதி பருகுநீர் பள்ளம்
பட்சணம் பதைப்பு பருப்பொருளுரு பள்ளி
பட்சம் பந்தம் பருமன் பளுவு
பட்சி பந்தி பருமை பற்றின்மை
பட்டாபிஷேகம் பந்து பருவதம் பற்று
பட்டி பயங்கரம் பருவம் பற்றுக்கோடு
படம் பயணம் பரோபகாரம் பற்றுதல்
படலம் பயம் பல் பற்றுமுறி
படி பயன் பல்கலைக்கழகம் பறவை
படுக்கை பயன்றருதல் பல்லக்கு பறித்தல்
படை பயனின்மை பல்லி பன்றி
படைக்கலம் பயிர்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333