வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 142
பக்குவம் பட்சி பதுமாவதி பரிசுத்தம்
பக்தி பட்டாபிஷேகம் பந்தம் பரிதாபம்
பகவன் பண்டிகை பந்தி பரிமாணம்
பகவான் பண்டிதன் பயங்கரம் பரிமிதம்
பகிரங்கம் பத்தர் பயம் பரீட்சை
பகிஷ்காரம் பத்தி பர்த்தா பருவதம்
பங்கம் பத்தியம் பர்வதம் பரோபகாரம்
பங்கஜம் பத்திரம் பரதேசம் பலம்
பச்சாத்தாபம் பத்திரிகை பரம்பரை பலவந்தம்
பசார் பத்மாசநி பரமகதி பலன்
பசு பதட்டம் பரவசம் பலஹீனம்
பஞ்சபாதகன் பதம் பராக்கிரமசாலி பலாத்காரம்
பஞ்சாட்சரம் பதார்த்தம் பரஸ்பரம் பலி
பட்சணம் பதி பரிகாசம் பலித்தல்
பட்சம் பதிவிரதை பரிசம் பவனம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333