வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 132
கங்கணம் கந்தமூலம் கயிலாயம் கருமம்
கட்சி கந்துகம் கர்க்கடகம் கலசம்
கடகம் கந்நிகை கர்ச்சனை கலாசாலை
கடினம் கந்மஷம் கர்த்தா கலியாணம்
கடூரம் கநகம் கர்ப்பக்கிரகம் கவி
கண்டம் கபம் கர்ப்பவதி கவுளி
கண்டனம் கபோதி கர்வம் கனம்
கண்திருஷ்டி கம்பீரம் கரகோஷம் கஷ்டசாத்தியம்
கணபதி கமலம் கருடன் கஷ்டம்
கணிதம் கயரோகம் கருணை கஷாயம்
கதம்பம் கயிலாசம் கருத்தா கக்ஷி
கந்தம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333