வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 111
விக்கிநம் வித்தியாசம் வியாழன் விலையின்மை
விக்கிரமம் வித்துவான் வியாஜம் விவகாரம்
விகடன் வித்தை விரதம் விவசாயம்
விகற்பம் விதண்டாவாதம் விரலளவு விவரணம்
விகாரம் விதந்து விரற்கடை விவாகம்
விகிதம் விதம் விரிவு விவாதம்
விச்சை விதவை விரிவுரை விவேகம்
விசாரணை விதி விருச்சிகம் விழிப்பின்மை
விசாரம் விதேயன் விருட்சம் விழிப்பு
விசாலம் விதை விருத்தன் விழுக்காடு
விசித்திரம் விந்து விருத்தாசலம் விழைவு
விசும்பு விந்தை விருத்தாந்தம் விளக்கம்
விசுவாசம் விநயம் விருத்தி விளக்குத்தண்டு
விசேடம் விநாயகர் விருந்தினன் விளங்கல்
விஞ்ஞாபனம் விநாயகர் சதுர்த்தி விருப்பப்படி விளம்பரம்
விஞ்ஞானகலர் விநோதம் விருப்பம் விளையாட்டு
விட்டுணு விபத்து விருப்பின்மை விளைவு
விடம் விபரீதம் விருப்பு விறகு
விடயம் விபூதி விரும்பியதெய்தல் விறல்
விடாப்பிடி விமோசநம் விரைதல் வினை
விடாய் வியப்பு விரைவின்மை வினை முதல்
விடியல் வியபிசாரி விரைவு விஜயம்
விடுதலை வியவகாரம் விரோதம் விஷ்ணு
விடுமுதல் வியாக்கியாநம் வில் விஷம்
விடுமுறை வியாச்சியம் விலக்கு விஷயம்
விடை வியாசம் விலங்கு விஸ்தாரம்
விண் வியாதி விலாசம் விஸ்தீரணம்
விண்ணப்பம் வியாபாரம் விலை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333