வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 54
குக்குடம் கும்பகோணம் குருபக்தி குலசம்
குஞ்சரம் கும்பம் குரூபி குலஸ்திரீ
குணம் கும்பாபிஷேகம் குரூரம் குன்மம்
குதூகலம் குமரி குரோதம் குஷ்டம்
குபேரன் குமாரி
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333