வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் கு வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 54
குக்குடம் குதூகலம் குருவினிடத்தன்பு குற்றம்
குஞ்சரம் குபேரன் குரூபி குறவன்
குஞ்சி கும்பகோணம் குரூரம் குறி
குடம் கும்பம் குரோதம் குறிக்கோள்
குடமுழுக்கு கும்பாபிஷேகம் குல ஒழுக்கம் குறிகாட்டல்
குடமூக்கு குமரி குலசம் குறிப்பாளர்
குடித்தல் குமாரி குலம் குறியீடு
குடிநீர் குரங்கு குலமகள் குறும்பு
குடும்பம் குரல் குலஸ்திரீ குறை
குடுமி குருடன் குவடு குறைபாடு
குடை குருடு குவியல் குறைவு
குணம் குருதி குழந்தை குன்மம்
குதிரை குருபக்தி குளிர்ச்சி குஷ்டம்
குதிரைப்பந்தி குருவடிவம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333