வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வெ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 25
வெகுமானம் வெய்யோன் வெள்ளி, பொன், செம்பு முதலியன வெளிப்படுத்தல்
வெட்கம் உட்குதல் வெயிலோன் வெள்ளிக்கிழமை வெளிப்படை
வெண்ணீர் வெல்லம் வெள்ளைக்கல் வெளியீடு
வெண்ணெய் வெள்ளப்பெருக்கு வெளி வெற்றி
வெண்மை வெள்ளம் வெளிச்சம் வெறி
வெப்பம் வெள்ளி வெளிப்படல் வெறுப்பு
வெப்புநோய்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333