வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் சி வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 53
சிகரம் சிசுருஷை சிரஞ்சீவி சிரேஷ்டன்
சிகிச்சை சிட்சை சிரத்தை சிலாக்கியம்
சிகித்சை சித்தம் சிரம பரிகாரம் சிலாகித்தல்
சிகை சித்தி சிரமம் சிலேட்டுமம்
சிங்கம் சித்திரம் சிரவணம் சிவிகை
சிங்காசனம் சித்திரவதை சிரார்த்தம் சிற்பம்
சிங்காரம் சிநேகம் சிருட்டி சின்னம்
சிங்குவை சிநேகிதம் சிருஷ்டி சின்னாபின்னம்
சிசு சிம்ஹம் சிரேஷ்டம் சிக்ஷை
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333