வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 90
தக்க விடை தணிவு தயிலம் தவசி
தக்கணம் தத்தம் தயை தவசு
தக்கணை தத்துவம் தரா தவநிலை
தக்கநேரம் ததாஸ்து தராசு தவம்
தகநம் ததியோதநம் தரிசனம் தவளை
தகப்பன் தந்தம் தரித்தல் தவறு
தகாக் காலம் தந்தி தரித்திரம் தழல்
தகாதது தந்திரம் தருக்கம் தழுவல்
தகுதி தந்தை தருக்கு தளை
தகுதியின்மை தநம் தருணம் தற்சமயம்
தங்குமிடம் தநவான் தருமம் தற்செயல்
தங்கை தபசு தலம் தற்பெருமை
தசா தபால் தலயாத்திரை தறுகண்
தசாவதாரம் தம்பதி தலை தன் விருப்பம்
தட்சிணாமூர்த்தம் தம்பம் தலைக்கீடு தன்மை
தட்சிணை தம்பி தலைக்கோலம் தன்னுணர்வின்மை
தட்டுமுட்டுகள் தமக்கை தலைமகன் தனதாக்குதல்
தட்பவெப்பம் தமரகம் தலைமுறை தனம்
தடிப்பு தமாஷ் தலைமை தனிமை
தடை தமையன் தலையணி தனியரசாட்சி
தண்கதிர் தயவு தலைவன் தனியரசாள்வோன்
தண்டனை தயா தலைவி தனியன்
தண்ணளி தயிர்ச்சோறு
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333