வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்  
         
வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கத்தில் வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் : 90
தக்கணம் ததாஸ்து தம்பம் தரித்தல்
தக்கணை ததியோதநம் தமரகம் தரித்திரம்
தகநம் தந்தம் தமாஷ் தருக்கம்
தசா தந்தி தயவு தருணம்
தசாவதாரம் தந்திரம் தயா தருமம்
தட்சிணாமூர்த்தம் தநம் தயிலம் தலம்
தட்சிணை தநவான் தயை தலயாத்திரை
தண்டனை தபசு தரா தவசு
தத்தம் தபால் தராசு தற்சமயம்
தத்துவம் தம்பதி தரிசனம் தனம்
விருபா வளர் தமிழ் - நிகண்டு செயலியின் துணையுடன் மின்-அகராதியாக்கப்பட்டுள்ளது.

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333