நூலக தகவல் அறிவியல் கலைக்களஞ்சிய அகராதி
Encyclopaedic Dictionary of Library & Information Science
By Arulanantham Srikanthaluxmy ©
சொற்றொகுதி : அச்சிடப்பட்ட பட்டியல்
Printed Catalogue

அட்டை வடிவ அல்லது ஏனைய வடிவங்களில் உள்ள பட்டியல் போலன்றி நூலுருவில் அச்சிடப்பட்டு வௌிவருகின்ற பட்டியல்.  

மேலும் பார்க்க < > பட்டியல்

அச்சிடப்பட்ட சொல்லடைவு
Index
அச்சிடப்பட்ட பொருட்தலைப்புப் பட்டி
முற்றுப் பெறவில்லை, தயாரிப்பில் உள்ளது......

எண்ணம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan Mobile : +91 - 9840254333