தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும் நாகேந்திரம் குடும்பம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2002)
ஆசிரியர் :
தெய்வம், வண்ணைvannai@hotmail.fr
பதிப்பகம் : மணிமேகலைப் பிரசுரம்
Telephone : 914424342926
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : சுயசரிதை
பக்கங்கள் : 94
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
எடை : 90
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan