தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வேதாந்த விவேக சூடாமணி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
சங்கராச்சாரியார், ஸ்ரீ சுவாமிகள்
பதிப்பகம் : தாளையன் அச்சகம்
Telephone : 94112324531
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 92
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan