தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ராஜ நர்த்தகி
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
சங்கரநாராயணன்
பதிப்பகம் : உதயம் பிரசுரம்
Telephone : 914423718642
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : சரித்திர நாவல்
பக்கங்கள் : 256
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan