தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருவள்ளுவர் நீதிக்கதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
தமிழ்முடி, புலவர்
பதிப்பகம் : தமிழ்முடி நிலையம்
Telephone : 914424712626
விலை : 16
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 64
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan