தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சொல்லப்படாத சினிமா
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
திருநாவுக்கரசு, ப
பதிப்பகம் : நிழல்
Telephone : 919444484868
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : திரைப்படம் (சினிமா)
பக்கங்கள் : 352
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan