தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கார்க்கியின் "தாய்" காவியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
கருணாநிதி, மு கலைஞர்
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கனி பதிப்பகம்
விலை : 250
புத்தகப் பிரிவு : குறுங்காவியம்
பக்கங்கள் : 384
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan