தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


டாவின்சிக் கோடும், டௌன்லோட் பிரதிகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
சுரேஷ், எம்.ஜிthathakatha@yahoo.com
பதிப்பகம் : புதுப்புனல்
விலை : 65
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 144
புத்தக அறிமுகம் :
கடந்த மூன்றாண்டு காலங்களில் எம்.ஜி.சுரேஷ் அவர்களால் பல்வேறு இதழ்களில் எழுதப்பட்டவை.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan