தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கண்ணன் ஆங்கில-ஆங்கில-தமிழ் அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : எட்டாவது பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் :
முத்துக்கிருஷ்ணன், எஸ்
பதிப்பகம் : இலக்குமி பதிப்பகம்
Telephone : 914424754878
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 682
புத்தக அறிமுகம் :
ஆங்கில - ஆங்கில - தமிழ் அகராதி

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan