தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருவள்ளுவம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
அறவாணன், க.ப
பதிப்பகம் : தமிழ்க்கோட்டம் (சென்னை)
Telephone : 914423744568
விலை : 400
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 792
புத்தக அறிமுகம் :
ஊடக மதிப்புரைகள்
1 2
மதிப்புரை வெளியான நாள் : update
மதிப்புரை வழங்கிய இதழ் : The Hindu
மதிப்புரை வழங்கியவர் பெயர் : S. N. KANDASWAMY

THE TIRUKKURAL is the foremost among the Tamil classics to attract global readers as understood through its innumerable translations not only in Indian but also in foreign languages. Because of its human concern and universal appeal, it commanded veneration from all sections of people, professing different faiths. Its author Tiruvalluvar with his erudition, rich experience and keen observation contemplated, analysed and organised the ethical codes, social values, political thoughts and worldly wisdom under specific heads, each of which possessing 10 couplets. He accommodated all of them under three major divisions: Aram - virtuous life, Porul - wealth and polity, and Imbam - the joy of conjugal life. The present book is prepared with a purpose and ideal. It consists of two parts. In the first part, the author has written some articles highlighting the secular feature of Tirukkural. Also he has dealt with some social and ethical aspects with a stress on Christianity and Marxism. In the second part he has really made an adventure by introducing fresh names for the textual chapters with their realignment without disturbing the existing order of the last division, Inbathupaal. A lucid commentary is also provided. Though the traditional scholars may disagree with the dislocation and distortion of the structure of the original text, none would disapprove his boldness in presenting his views. - - - 2007.01.02 - - - -

1 2

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan