தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இட ஒதுக்கீடு - தொடரும் விவாதம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
நல்லங்கிள்ளி
பதிப்பகம் : சாளரம்
Telephone : 919445182142
விலை : 10
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 48
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan