தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குறள் காட்டும் உறவுகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் :
பொற்கோdrportko@yahoo.com
பதிப்பகம் : பூம்பொழில் வெளியீடு
Telephone : 919840150110
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 72
புத்தக அறிமுகம் :
சென்னை வானொலியில் ஒரு வாரம் தொடர்ந்து ஒலிபரப்பாகிய சிறு கட்டுரைகளின் தொகுப்பு.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan