தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நதிமூலம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
நாகராஜ சர்மா, ஏ ஜபல்பூர்
பதிப்பகம் : வானதி பதிப்பகம்
Telephone : 914424342810
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : ஆன்மீகம்
பக்கங்கள் : 128
புத்தக அறிமுகம் :
புண்ணிய ஏழு நதிகளின் புனிதப் பிறப்பிடங்கள் வரலாறு படங்களுடன்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan