தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழியல் ஆராய்ச்சி - தொகுதி 12
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
பொற்கோdrportko@yahoo.com
பதிப்பகம் : புலமை மன்றம்
Telephone : 919840150110
விலை : 110
புத்தகப் பிரிவு : ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 172
புத்தக அறிமுகம் :
ல்வேறு ஆய்வாளர்களுடைய தமிழ் இலக்கண, இலக்கிய, வரலாறு சார்ந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகள். புலமை மன்றத்தின் சார்பில் முனைவர் பொற்கோ அவர்களால் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan