தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தன்னை அறிதல் - இன்னொரு வாழ்க்கை
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் :
தேவ்நாத், சி.எஸ்
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : தத்துவம்
பக்கங்கள் : 120
புத்தக அறிமுகம் :
ஜே.கிருஷ்ணமூர்த்தியின் சிந்தனை நிழலில் ஒரு தத்துவ நடை பயிலல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan