தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மனம் இறக்கும் கலை
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் :
ஆனந்த் பரமேஷ், சுவாமி
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 35
புத்தகப் பிரிவு : தத்துவம்
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan