தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அரசரும் புலவரும்
பதிப்பு ஆண்டு : 1960
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1960)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : வள்ளுவர் பண்ணை
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 40
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan