தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்நாட்டுக் குழந்தை நூற்றொகை - 1964
பதிப்பு ஆண்டு : 1971
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1971)
ஆசிரியர் :
தில்லைநாயகம், வேve-thillainayagam@rediffmail.com
பதிப்பகம் : கன்னிமரா பொது நூலகம்
விலை : 1
புத்தகப் பிரிவு : நூற்றொகை
பக்கங்கள் : 177
புத்தக அறிமுகம் :
1965 இல் தமிழில் வெளியான குழந்தை நூல்களின் நூற்றொகை

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan