தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கடைக்கழக நூல்களின் காலமும் கருத்தும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
மதிவாணன், இரா
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்-திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 168
புத்தக அறிமுகம் :
தொல்காப்பியர் காலம் முதல் பெருங்கதை காலம் வரையில் தமிழில் தோன்றிய நூல்களைக் குறிப்பிட்டு அவற்றின் உயிரான கருத்துக்களும் சுருக்கமாகத் தொகுத்துத் தரப்பட்டுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan