தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குமாரன் ஆசான் பாரதிதான் - ஓர் ஒப்பாய்வு
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2005)
ஆசிரியர் :
காஞ்சனா
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : ஒப்பாய்வு
பக்கங்கள் : 238
புத்தக அறிமுகம் :
பாரதிதாசனையும், கவிஞர் குமாரன் ஆசானையும் ஒப்பிட்டு அவர்களின் படைப்புகளில் காணலாகும் பல்வேறு கூறுகளையும் இந்நூலில் ஆராய்ந்துள்ளார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan