தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ்ச் சுவடிப் பதிப்பு
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
ராமன், மு.கோ பாலகவி
பதிப்பகம் : சேகர் பதிப்பகம்
Telephone : 914465383000
விலை : 75
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 160
புத்தக அறிமுகம் :
உ.வே.சா நூலகத்தில் பல்லாண்டுகள் பணிபுரிந்து பட்டறிவு பெற்றவரான பாலகவி அவர்கள் பல நிலைகளில் கூறியவற்றையும் எழுதியவற்றையும் தொகுத்து நூல் வடிவில்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan