தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மலரும் மொட்டுக்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
செவ்வியன்
பதிப்பகம் : அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவர் சங்கம்
Telephone : 6563658216
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 80
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan