தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருக்குறளும் கதைகளும்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
தமிழ்ச்செல்வம், சிங்கை
பதிப்பகம் : மாஸ்கோ பதிப்பகம்
Telephone : 914426450714
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 116
ISBN : 9810556349
புத்தக அறிமுகம் :
தேர்த்தெடுத்த 10 குறள்களுக்கமைய எழுதப்பட்ட சிறுகதைகள், தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan