தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திரு.வி.க. தமிழக்கொடை - 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
திரு.வி.க
பதிப்பகம் : தமிழ்மண் பதிப்பகம்
Telephone : 914424339030
விலை : 160
புத்தகப் பிரிவு : தொகுப்பு
பக்கங்கள் : 306
புத்தக அறிமுகம் :
திரு.வி.க. அவர்கள் 1908 இல் எழுதிய சதாவதானம் நா.கதிரேவேற்பிள்ளை அவர்கள் சரித்திரம், மற்றும் 1937 இல் எழுதிய நாயன்மார் வரலாறு என்ற இரு நூல்கள் சேர்ந்த தொகுதி. தொகுப்பாசிரியர் இரா.இளங்குமரனார்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan