தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கானல் வரி
பதிப்பு ஆண்டு : 2002
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் :
சுப்பிரமணியன், ச.வே
பதிப்பகம் : உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
Telephone : 914422542992
விலை : 30
புத்தகப் பிரிவு : இலக்கியம்-திறனாய்வு
பக்கங்கள் : 122
புத்தக அறிமுகம் :
சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள கானல் வரி காதையானது ஒரு சிறந்த திருப்பு மையாமாக அமைந்துள்ளது. இக்கானல்வரியைத் திறனாய்வு நோக்கில் பேராசிரியர் தெ.பொ.மீனாட்சிசுந்தரனார் அவர்கள் ஆய்வு செய்து வழங்கிய கானல் வரி என்னும் நூல் பேசப்பட்டது. இந்நூலின் மீள் திறனாய்வாக அமைந்த சொற்பொழிவின் நூல் வடிவம்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan