தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


வீரமாமுனிவர்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
பூவண்ணன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 20
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 68
ISBN : 9788183793803
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
வீரமாமுனிவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சிறவர்களிற்காக எளியமுறையில் தொகுத்து தருகின்ற நூல். பழனியப்பா பிரதர்ஸ் வெளியிட்டுள்ள நாட்டுக்கு உழைத்த நல்லவர் வரிசை நூல் எண் - 47

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan