தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருவள்ளுவர் அரசு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
மதுரை முதலியார், கு
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : திருக்குறள்
பக்கங்கள் : 226
ISBN : 9788183793964
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
திருவள்ளுவருடைய உளப்பாங்கினை அறிந்து கொள்வதற்கு திருக்குறளின் பல்வேறு உரையாசிரியர்களினுடைய கூற்றுக்களை உற்று நோக்கித் தக்கதனைத் தேர்ந்து பல இடங்களில் விளக்கியுள்ளார். நல்லதொரு ஆராச்சி நூல்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan