தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சார்லஸ் டார்வின்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : நான்னாம் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் :
சந்தானலக்ஷ்மி
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 15
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 60
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
அறிவியல் அறிஞர் சார்லஸ் டார்வின் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு பள்ளிச் சிறார்களுக்காக இலகு தமிழில் தரப்பட்டுள்ளது. பழனியப்பா பிரதர்ஸ் பதிப்பில் அறிவியல் அறிஞர் வரிசை -16

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan