தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நாலடியார் தெளிவுரை
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : மூன்றாம் பதிப்பு (1989)
ஆசிரியர் :
இராமநாதஞ்செட்டியார், பொன்
பதிப்பகம் : பழனியப்பா பிரதர்ஸ்
Telephone : 914428132863
விலை : 19
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 215
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
புத்தக அறிமுகம் :
பதினெண்கீழ்க் கணக்கில் அடங்கும் நாலடியார் தெளிவுரையுடன் தரப்பட்டுள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan