தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


விரியக் காத்திருக்கும் உள்வெளி
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
நண்பன்nanbans@gmail.com
பதிப்பகம் : தமிழ் அலை
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 94
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan