தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


ஆயிஷாவின் சிறுமிப் பாட்டு
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
அஹ்மது, அதிரை
பதிப்பகம் : அதிரைப் பதிப்பகம்
Telephone : 914445002114
விலை : 12
புத்தகப் பிரிவு : சிறுவர் பாடல்கள்
பக்கங்கள் : 40
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
இஸ்லாமிய சிறுமிகளுக்கான பாடல்கள்.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan