தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மைதீ சுல்தான் சிறுகதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் :
மைதீ சுல்தான்
பதிப்பகம் : மைதீ.சுல்தான்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : சிறுகதைகள்
பக்கங்கள் : 112
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan