தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கோபுரத் தற்கொலைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2007)
ஆசிரியர் :
சிவசுப்பிரமணியன், ஆ
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 104
புத்தக அறிமுகம் :
தமிழ்நாட்டின் நிறுவன சமயங்களான சைவம், வைணவம் என்ற இரண்டும் தம்மை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள மேற்கொண்ட செயல் முறைகளையும், இச்சமயங்களுக்குள் நிகழ்ந்த உள் முரண்பாடுகளையும் அவை வெளிப்பட்ட முறையையும் இந்நூலில் உள்ள கட்டுரைகள் பதிவு செய்துள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan