தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


செ.யோகநாதன் நாவல்கள் - பாகம் : 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2004)
ஆசிரியர் :
யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : ராஜராஜன் பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 238
புத்தக அறிமுகம் :
1.இரவல் தாய்நாடு, 2. சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா!, 3. இருள் கொண்ட அறைகள், 4. கண்ணில் தெரியுதொரு தோற்றம் ஆகிய நான்கு நாவல்கள் இத்தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan