தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கர்ணன் குற்றவாளியா?
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
இளவழகன், வி.அela_valagan@yahoo.com
பதிப்பகம் : பூங்கொடித் தாமரை வெளியீட்டகம்
Telephone : 914362235689
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 128
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan