தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


சிறுபத்திரிக்கை அரசியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2006)
ஆசிரியர் :
அரசு, வீ
பதிப்பகம் : பரிசல்
Telephone : 919382853646
விலை : 25
புத்தகப் பிரிவு : இதழியல் ஆய்வு
பக்கங்கள் : 64
புத்தக அறிமுகம் :
1950 - 2000 என்ற காலச்சூழலை அடிப்படையாகக் கொண்டு தமிழ்ச் சிறு பத்திரிகைகளின் செயல்பாடுகள் தொடர்பான உரையாடலை முன்வைக்கிறது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan