தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இன்னமும் இரண்டு நாட்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 1989
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1989)
ஆசிரியர் :
யோகநாதன், செ
பதிப்பகம் : மானுடம் போற்றுதும்
விலை : 14
புத்தகப் பிரிவு : குறுநாவல்கள்
பக்கங்கள் : 128
அளவு - உயரம் : 18
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :
1.இன்னமும் இரண்டு நாட்கள், 2.கீதம் இனிய குயில் 3.அவளும் அவனும் 4.இறுதியில் அப்படித்தான் 5.ஒப்பனைகள் 6.புற்று ஆகிய கதைகள் அடங்கிய தூல்

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan