தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நெய்தல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் :
ஜெயந்தி சங்கர்naalaekaaldollar@gmail.com
பதிப்பகம் : சந்தியா பதிப்பகம்
Telephone : 914424896979
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 160
அளவு - உயரம் : 21
அளவு - அகலம் : 14
எடை : 120
புத்தக அறிமுகம் :
இந்நூல் சிங்கப்பூரின் தமிழ் இலக்கியச் சூழலை தொட்டுக்காட்டும் புதினமாக இமைந்துள்ளது.

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan