தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இளையரின் வெற்றி
பதிப்பு ஆண்டு : 1986
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1986)
ஆசிரியர் :
சத்தியநாதன், க
பதிப்பகம் : தமிழர் பேரவை இளையர் மன்றம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : நாடகங்கள்
பக்கங்கள் : 64
அளவு - உயரம் : 14
அளவு - அகலம் : 12
புத்தக அறிமுகம் :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan