தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


பாத்தேறல்
பதிப்பு ஆண்டு : 1981
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு(2002)
ஆசிரியர் :
இளமாறன்
பதிப்பகம் : நர்மதா பதிப்பகம்
Telephone : 914428280466
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கவிதைகள்
பக்கங்கள் : 160
ISBN : 981045547x
அளவு - உயரம் : 14
அளவு - அகலம் : 11
புத்தக அறிமுகம் :
மொழி, நாடு, குமுகாயம் பற்றிய எழுச்சிப் பாடல்களின் குவிப்பு

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan